Sporarbejde


Sporarbejde - hvad er det?

Sporarbejde er en sports- og træningsaktivitet, hvor du sammen med din grand danois udreder et kunstigt anlagt spor. Sporet lægges ved at trække fx en dyreknogle en given distance. Hundens skal så forsøge ved denne lugt at snuse sig frem til dyreknoglen. Sporarbejde opdeles i schweiss- og sporarbejde. Schweissarbejde er en eftersøgning af et anskudt eller påkørt dyr. Hundeføren er i dette tilfælde en jæger med riffeltegn og optagelse i Schweissregisteret. Sporarbejde er en hundesport og træningsaktivitet. En spændende og lærerig process, der knytter ejer og hund sammen og giver mange vidundelige timer i naturen.

Har du spørgsmål til sporarbejde kan du kontakte klubbens sporansvarlige. 


Hvordan foregår en sporkonkurrence


Flere specialklubber, DKK’s kredse og Danmarks Jægerforbund, arrangerer både træningsaktiviteter, spor og schweissprøver. Anlægsprøven (400 m/3 timer) er begynderprøven i schweisshunde regi. Hundene må deltage, når de er fyldt 4 måneder. Sporet er 400m langt og har ligget i mindst 3timer. Du vil få anvist startstedet, og sporretningen de første ca. 50 m. Der er to knæk og et sårleje før I når i mål. Begynderspor på en DKK sporprøve  er også 400 m langt. Det er et slæbespor fra et hjortedyr eller et kanin/hareslæb. Der er 2 knæk og sporet har ingen officiel liggetid. Det bliver altså lagt om morgenen inden prøvestart og afviklet i den rækkefølge ekvipagerne har trukket deres nummer. Der lægges nye spor ved frokosttid, så sporene er omtrent lige gamle. Den første prøve Alle sporprøver afvikles efter et forudbestemt reglement (schweissprøvereglementet eller DKKs sporreglement). Det er en god idé at printe reglementet ud og læse det på forhånd. Din grand danois har  mulighed for at opnå titlerne Dansk Spor Champion DKSCH og Dansk Vildtspors Champion DK(V)SCH. Dansk Spor Champion tildeles den hund, der har opnået 1. præmie på 400 m, 600 m, 1.000 m (sværhedsgrad 3) og 1200 m (sværhedsgrad 3) sporprøve i DKK. Hunden skal tillige have opnået bedømmelsen Very Good på en officiel udstilling. Dansk Vildtspor Champion tildeles den hund, der har opnået 1.præmie på 400 m/3 timer, 400 m/20 timer og 1000m/20 timer (tiden angiver den tid sporet har ligget) schweissprøver og som har opnået bedømmelsen Very Good på en officiel udstilling. Efter endt spor får man sin kritik, men præmieringsgraden får man først, når alle ekvipager er samlet. Da sporarbejder traditionelt er en jagtaktivitet afholdes sporprøverne ofte af specialklubberne indenfor jagthunderacerne. Er der formange tilmeldte hunde til en prøve prioriteres disse racer frem for fx grand danois.

Dansk Kennel Klubs Sporprøveregler Dansk Kennel Klubs Schweissprøveregler 


Sportræning – hvalp (4-8 uger)


Når man arbejder med hvalpe, så er det vigtigt, at de selv får ideen og bevarer selvtilliden ved at søge frit, uden rem og med den energi, der ellers kendetegner hvalpe. Det er umådeligt vigtigt, kun at stille dem opgaver du ved de vil få succes med og som de kan løse. De første spor lægges som slæb, enten med et ben, lidt organstykker i en sok (lever/lunge) eller et skind, som er godt sølet til med blod. Slæbet skal være 50-60 m, så der er tilstrækkelig afstand, til at hvalpen kan gå efter ”dyret”. Ingen godbidder på selve sporet, men der imod en masse for enden af sporet, så hvalpene oplever ”glæden” ved at komme igennem. Det vil være en fordel, hvis du kan få hjælp af en voksen hund, der ved hvad det drejer sig om og kan vise vejen for hvalpen. Vildt- eller schweissspor bliver lagt, så de er 3, 20 eller 40 timer gamle inden de skal udredes (følges). Og springet fra 3 til 20/40 timer volder ofte vores sporhunde de største kvaler. Derfor er det vigtigt ikke at træne dingran danois for længe på det "lette" 3 timers spor. Så træn allerede din hvalp på 20/40 timers spor efter samme metode – altså med frihed sjov og leg og gerne sammen med en garvet sporhund.


Sportræning – unghund


Sportræning med en unghund starter, som for hvalpe, med et slæb. Men modsat hvalpen føres unghunden i sele og rem, så den vænner sig til sit nye ”arbejdstøj”. Slæbet skal være fyldt med fært og gerne i åben terræn de første par gange. Herefter sættes knæk på, stadigt i åbent terræn, så hundens adfærd kan observeres. Sporet skal armkeres op, så føreren ved 110 % hvor sporet ligger og så skal der ligge serier af godbidder i sporet. Hunde skal arbejde ud fra devisen om – hvad får jeg ud af at gøre det, du beder mig om – og godbidderne fortæller hunden, at her er en belønning ved at blive i sporet og fastholder motivationen til at søge den specifikke fært. Når din ungehund kan følge et 100 m spor med knæk i åbent terræn, er den klar til et dråbespor eller færtsko spor igennem skoven. Efter 4-5 spor er den unge hund som regel klar til at tage den første prøve (400 m/3 timer). Og dermed også klar til at træne 20/40 timers spor. Venter man ret meget længere eller træner 3 timers spor ret meget længere, så bliver springet til overnatningssporene vanskeligere.

Sportræning – voksen


Sportræning med den udvoksede hund indledes ligesom hos den unge hund. Slæb i åbent terræn. Brug af godbidder i sporet, til hunden lærer at holde sig til færten, og så en helt særlig lækker godbid forenden af sporet. Det vigtigt, at finde en ”uniform”, som hunden kun bruger til sporarbejde. Det vil lette hundens omstilling til denne aktivitet. Husk at give hunden fri til at arbejde selvstændigt og løse opgaven. Som regel ved den meget mere end dig. Luk øjnene, hold fast i linen og stol på din hund. Træningen skal varieres. Nogle gange skal sporene være lange og andre gange helt korte, så hunden ikke ved, hvad den kan forvente at møde. I begyndelsen øger vi afstanden 50 m ad gangen, indtil hunden har fundet ud af, hvad det drejer sig om. Derefter indføres ”knæk” som et spormoment. Man kan med fordel øve knækket på en åben græsmark, så man kan se om hunden følger sporet korrekt. Ved indlæring bør knækket altid være lagt som en præcis 90° vinkel. Hvis man vil træne schweiss, så skal man lave et sårleje, som hunden skal markere. Hvis hunden har lært dels at finde sårlejet og dels at bruge god tid på at trække færten ind, så får man en meget stærkere fært forærende, på de svære spor. Et sårleje laver man lettest ved at sparke skovbunden / græstørven godt op, så der fremkommer et synligt felt, heri kan man så mase sit ben ned eller hælde blod på i passende mængder, til at færten bliver stærk. Når din hund kan gå et 5-600 m spor med 2 knæk og et sårleje, så er du klar til prøve.