Omplacering


Omplacering


Grand Danois Klubben har akutelt ingen hunde til omplacering.Hvem kan bruge omplaceringsformidling?


Hvem kan bruge denne omplaceringsformidling?

Alle kan bruge denne omplaceringsformidlingen – både klubbens medllemmer og ikke medlemmer. Det eneste krav er, at din grand danois skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub eller i et FCI land fx. Tyskland. Det er vigtigt at omplaceringshunden er fysisk og mentalt velegnet til at blive omplaceret. Både nuværende og kommende ejer af omplacerignshunden opfordres til at være omhyggelige og ærlige i vurderingen omkring hundens fremtidige tarv. Ærlighed og redelighed på godt og ondt er altid de bedste værktøjer for et lykkeligt udkom af en omplacering. 


Procedure

Et medlem der ønsker sin hund omplaceret bedes indsende en beskrivelse af hunden, og hvilken type hjem hunden ønskes placeret i. Beskrivelsen tilsendes klubbens kontaktperson.


Priser og betaling

Medlemmer: Gratis

Ikke -medlemmer: 500 kr. for 2 måneder. Herefter kan perioden forlænges med 4 uger ad gangen for 200 kr.

Betaling kan ske til Grand Danois Klubbens foreningskonto: reg.nr 1551 kontonummer 5794110 eller

mobilepay konto 475929