Avls etik


Avls etik

Avlsarbejdet i Grand Danois Klubben i Danmark er underlagt de regler, som Dansk Kennel Klub udstikker i sine stambogsføringsregler. Grand Danois Klubben i Danmark er Dansk Kennel Klub's sagkundskab inden for avlsarbejdet inden for racen grand danois, og vi har derfor opstillet en række racespecifikke etiske retningslinjer. Disse retningslinier gælder for alle hvalpe opdrættet af klubbens medlemmer.

Etiske retningslinjer

1. Det påhviler enhver, der udvælger en hund til opdræt, at vurdere, om avlsdyret fysisk og mentalt er egnet til avl.


2. Det er opdrætterens ansvar, at der i avlen kun anvendes hunde, der kan parre sig naturligt samt føde og opfostre hvalpe på naturlig vis.


3. En tæve bør ikke indgå i avlen, før den er ca. 2 år gammel og fuldt udviklet.


4. Som udgangspunkt bør en tæve ikke have mere end 4 kuld i sin levetid og sidste kuld inden tæven fylder 6 år. Undtagelsesvis kan eksempelvis en sund og rask tæve, der har fået én hvalp i et kuld, parres i næste løbetid.


5. Hunde med sundhedsmæssige arvelige defekter må ikke anvendes i avl. Parringer, der har givet hvalpe med alvorlige defekter, må naturligvis ikke gentages


6. Parringer mellem individer nærmere beslægtet end fætter-kusine bør undgås.


7. Avl, hvor enkelte hunde antalsmæssigt dominerer avlen inden for racen, bør undgås.


8. Så længe hvalpene er i opdrætterens varetægt, skal denne sikre hvalpene en fysisk og mentalt god opvækst, herunder en god prægning.


9. Det er opdrætterens pligt, at give hvalpekøberne væsentlige oplysninger om forældredyrene og om racens egenskaber og behov.


10. Både opdrætter og hanhundeejer bør følge afkommets udvikling til voksne hunde og derudfra løbende vurdere deres avlsdyr.


11. Man bør så vidt muligt opdrætte hvalpe i overensstemmelse med de i standarden foreskrevne farvevarianter.


12. Ejere af avlshanner bør sikre sig, at opdrættere, der anvender ens avlshan, overholder klubbens etiske retningslinier for opdræt.


13.Tæver/hanhunde som bruges i avlen, bør være udstillet på officiel udstilling mindst tre gange for forskellige dommere, og være præmieret med minimum præmieringen "Very Good" hver gang.

Bestyrelsesbeslutning af 25. maj 2001, revideret 6. maj 2006, 2. juni 2007, 26. april 2008, 6. februar 2010, 1. januar 2011 samt 4. januar 2014.