Grand Danois Bladet

Annoncepriser

1/1 side - 500 kr.
½ side - 300 kr.
¼ side - 175 kr.
Forsidens inderside - 1.000 kr.
Bagsidens inderside - 900 kr.
Bagsiden - 1.000 kr.


Eventuel opsætning - gratis. (forudsat materialet fremsendes elektronisk).

Ovenstående priser er gældende for medlemmer og kommercielle annoncører.  Ikke medlemmer betaler dobbelt annoncepris.

Er du kommerciel annoncør og ønsker at annoncere i Grand Danois Bladet, så kontakt venligst klubbens kasserer. Er du privat klubmedlem og ønsker at annoncere i Grand Danois Bladet, kontakt bladets redaktør.  


If you like to have an advertisement in our magazine - please contact

cashier Karina Clausen - mail:

kassereren@granddanois-klubben.dk  


Deadline

Klubbens blad udkommer 4 gange årligt og alt materiale skal fremsendes til bladets redaktør senest:

Nr 1.: 15. februar
Nr 2.: 15. maj
Nr 3.: 15. august
Nr 4.: 10. november


Tekniske specifikationer

Bladets ISSN nr.: 1902-4126. 

Tekst skal fremsendes i følgende filformater Word (.doc,.docx), Acrobat (.pdf) eller ASCII.(rtf). Billedemateriale skal være fri for ophavsret og fremsendes i en opløsning på minimum 270 dpi eller i følgende størrelser: A4 22 Mb, 1/2 A4 10 Mb, 1/4 A4 5 Mb. Opsatte annoncer skal fremsendes i opløsning på min. 270 dpi og i formatet. pdf, .tiff eller .jpg.

Helside formatet er 216 x 303 mm incl. udfald.
Hold tekst og billeder inden for en margin på 15 mm.

Til store filer kan anvendes Wetransfer...


Betaling

Betaling skal ske inden det enkelte blad sendes til trykkeri, ca. tre uger efter redaktionel deadline (se ovenfor). Betaling kan ske til enten

Grand Danois Klubbens foreningenkonto

Reg.nummer 1551 Kontornummer 5794110

eller 

Mobilpay 475929


Redaktionen

Klubbens formand er ansvarshavende redaktør.


Bladets redaktør er også bladets layouter. 


Bladredaktør

Maibritt Jensen - mail: 

gdblad@granddanois-klubben.dk