Formål og historie


Formål og historie 


Grand Danois Klubben i Danmark

Klubbens navn er Grand Danois Klubben I Danmark og klubben er grundlagt i 1928 og dermed en af Danmarks ældste specialklubber og grand danoisen er en dansk kulturarv.


Klubben repræsenteres af klubbens formand og klubbens adresse er formandens adresse.


Klubben udgiver klubbladet, Grand Danois Klubben i Danmark, der udkommer 4 gange om året, samt ejer webstedet www.granddanois-klubben.dk


Klubben er specialklub under Dansk Kennel Klub (DKK) og er dennes ekspert inden for racen. Klubbens formål er at varetage grand danois'en interesser og udbrede kendskabet til racen. Desuden afholder klubben udstillinger og andre aktiviteter for racen i løbet af året. Klubbens bestyrelse afholder bestyrelsesmøde 4 gange om året eller efter behov.
Klubbens bestyrelse består af 5 bestyrelsesmedlemmer, og udvalgte nøglepersoner.


En af de ældste specialklubber i Danmark

Klubben blev stiftet i 1928 og hed dengang Specialklubben for Den Danske Hund.I 1951 ændrede klubben navn til det nuværende, Grand Danois Klubben i Danmark. Man mente dengang, det ville give udenlandske købere nemmere ved at finde opdrættere i telefonbogen, idet ordet grand danois var kendt i det øvrige Europa.

Klubbens første bestyrelse bestod af:

Formand: Godsejer Etatsråd Jørgen Wendelboe Larsen (1851-1931). Hustruen, Fru Etatsrådinde Engeline Margrethe Thorn, havde harlekintæven "Helle" (stambogsnr. 18070, født 8-12-1910).
Næstformand: Ritmester Knud Greve Danneskiold-Samsøe (1876-1975).Grevinden Alice Danneskiold-Samsøe ejede harlekinhunden "Rex II" (stambogsnr. 31369, født 8-5-1927).
Sekretær: Grosserer Axel P. Nørlund (1881-1969).
Medlem: Grosserer Erik Levison (1883-1936). Fruen Alfi Muriel Levison havde Kennel Heimdalhus, der bl.a. ejer harlekintæven ”CH Queen” (stambogsnrnr. 30271, 1927-32)
Medlem: Maler og porcelænsdekoratør Theodor Kjølner (1886-1972)
Bestyrelsessuppleant: Brolægningsentreprenør A. G. Jensen. Ejer af harlekinhunden "Hroar" (stambogsnr. 31505, født 22-5-1926).

Alle bestyrelsesmedlemmer, på nær to, havde grand danois. Dette viser den oprigtige interesse der lå bag stiftelsen af specialklubben.


DKK anerkender d. 27. februar 1929 Specialklubben for den danske Hund.


Klubbens formænd gennem tiden.

 • 1928: Godsejer Jørgen Larsen
 • 1930: Hans Excellence Ritmester Knud greve Danneskiold-Samsøe
 • 1933: Grosserer H. Arbo-Bähr
 • 1934: Dr. med., overlæge Gerhard Wiltrup
 • 1937: C. Hagbarth Christensen
 • 1948: Knud Madsen
 • 1964: Ole J. Staunskjær
 • 1986: Frede K. Pape
 • 1993: John Karlsen
 • 1995: Ole J. Staunskjær
 • 1998: Karen Pensdal
 • 1999: Ole J. Staunskjær
 • 2000: Carsten Birk
 • 2004: Brigitte Thilemann
 • 2004: Demi Hansen
 • 2012: Dorthe Vilhelmsen
 • 2013: Kurt Eriksen
 • 2013: Per Schantz
 • 2016: Kim Pensdal
 • 2018: Kurt Eriksen
 • 2019: Maggie Wandborg