RAS-udvalget


RAS - racespecifik avlstrategi

Dansk Kennel Klub har pålagt specialklubberne, at identificere de udfordringer der ligger inden for avlen af racen. Derfor har Grand danois klubben nedsat et udvald der skal indsamle materiale og give information tiil klubbens opdrættere.

Delmålene er følgende:
1. At oplyse opdrættere og ejere om racens styrker og svagheder.
2. At belyse problematikker i avlsarbejdet over for både opdrættere og hanhundeejere.
3. At opfordre til øget fokus på fysisk og mental sundhed.


Udvalget er tiltrådt august 2018


Link til div. rekv., som f.eks. DCM mm.:

https://www.hundeweb.dk/dkk/secure/openPage/rekvisition/bestillSunnhetlRekvisisjon.html