Privatlivspolitik og cookies


Privatlivspolitik pr. dato

Grand Danois Klubben i Danmark behandler personoplysninger og har derfor vedtaget en privatlivspolitik

Vi behandler alene personoplysninger til formål i forbindelse med klubbens aktiviteter og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Dataansvarlige
Grand Danois Klubben i Danmark
CVR nr. 34742138
http://www.granddanois-klubben.dk


Kontaktoplysninger:
Maggie Wandborg, formand
E-mail: formand@granddanois-klubben.dk 


Behandling af personoplysninger
Grand Danois Klubben i Danmark behandler følgende personoplysninger:


Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på medlemmer


Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på dommere og andre samarbejdspartnere


Personfølsomme oplysninger som CPR-numre eller andre behandles ikke

Vi får personoplysningerne fra medlemmer, dommere og øvrige samarbejdspartnere ved login via klubbens hjemmeside, eller email eller direkte kontakt til medlemmer af klubbens bestyrelse.
.
Formål med behandling af dine personoplysninge er at registrere dig som medlem,  få tilsendt klubbladet, stå anført i vores udstillingskatalog, stå anført i interne resultatlister, samt øvrige aktiviteter for medlemmerne i klubben. At vi kan opkræve dit medlemskontigent, ved din deltagelse på generalforsamling. For brug af billeder fra udstillinger, skuer, sporprøver, eller andre aktiviteter i klubregi til brug i klubbladet eller på hjemmesiden.

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med officielle prøve- og udstillingsaktiviteter sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til Dansk Kennel Klub. https://www.dkk.dk. Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjepart uden dit samtykke. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i din medlemsperiode. Ved udmeldelse af klubben slettes dine oplysninger, der efterfølgende kun vil være tilstede i tryktemedier (klubbladet, udstillingskataloger mv.).

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen herunder retten til oplysning, indsigt, berigtigelse, begræning og sletning af egne persondata. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Klagemulighed: Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Data-tilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.  
.

Cookies

Grand Danois Klubben's website bruger cookies, så dit login kan blive husket og cookies til brug for trafikmåling via Google Analytics.


Sådan sletter du dine cookies: http://minecookies.org/cookiehandtering/
Sådan sletter du dig fra trafikmåling: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout