Bestyrelse og udvalg


Grand Danois Klubben i Danmark

- siden 1928


Bestyrelsen

Formand Maggie Wandborg - mail: formand@granddanois-klubben.dk

Næstformand/aktivitets- og udstillingskoordinator Maibritt Larsen

Alle henvendelser om aktiviteter sendes til: aktiviteter@granddanois-klubben.dk

Alle henvendelse om udstillinger sendes til udstillinger@granddanois-klubben.dk

Kasserer Karina Clausen - mail: kassereren@granddanois-klubben.dk

Sekretær Mona Hauge - mail: sekretaer@granddanois-klubben.dk

Bestyrelsesmedlem Per Tøjberg - mail: medlem@granddanois-klubben.dk


Sporudvalget


Medlemmer af sporudvalget er:

Katrine Lawaetz - mail: katrine@vestjyske.dk - VEST

Maibritt Larsen - mail: aktiviteter@granddanois-klubben.dk


Michael Lyngby - mail: michael.lyngby@gmail.com - ØST


Udstillingsudvalget

Du kan skrive til udstillingsudvalget på mail: udstillinger@granddanois-klubben.dk


Medlemmerne af udstillingsudvalget er: 

Maibritt Larsen - mail: udstillinger@granddanois-klubben.dk

Bjørn Stene


Aktivitetsudvalget

Du kan skrive til aktivitetsudvalget på mail: aktiviteter@granddanois-klubben.dk


Sekretær Mona Hauge - mail: sekretaer@granddanois-klubben.dk

Bestyrelsesmedlem/aktivitetskoordinator Maibritt Larsen - mail: aktiviteter@granddanois-klubben.dk


Sponsorudvalget

Du kan skrive til sponsorudvalget på mail: Sponsorudvalget@granddanois-klubben.dk


Medlemmer af sponsorudvalget er :

Kasserer Karina Clausen - mail: kassereren@granddanois-klubben.dk

Klaus Jensen

RAS-udvalget

Du kan skrive til RAS-udvalget på mail: rasudvalget@granddanois-klubben.dk


Medlemmer af RAS-udvalget:

Katrine Lawetz

Søren Wandborg

Lene Gyrithe

Cissie Hansen


Copyright © All Rights Reserved